Tante Door:duidelijk

In overleg met stichting Wakker Dier heeft Rick Veldhoven  besloten om het Tante Door concept nog meer teverduidelijken. Het uitgangspunt van het Tante Door concept is transparantie; u weet wat u verkoopt en de consument weet wat hij eet. 

De factsheet dat RickVeldhoven heeft laten ontwikkelen laat exact ziet hoe Tante Door zich verhoudt tot de reguliere kip, Veldhoen en biologische kip. 

Helderheid in communicatie
Rick Veldhoven kiest sinds de start van het concept Tante Door reeds bewust voor helderheid in de communicatie. De Hollandse Tante Door kip is namelijk te volgen via webcam, te bezoeken in haar stal en te volgen op sociale media. Het Tante Door concept is oprecht ontwikkeld en wordt door Rick Veldhoven  met de grootste zorg bewaakt.


Dierenwelzijn
Het is Rick Veldhoven  eraan gelegen om, met zowel Tante Door als Veldhoen, een kip aan te bieden waarbij bewust wordt stilgestaan bij verbetering van het dierenwelzijn tijdens opgroei, transport en verwerking. De communicatie is gericht om ook u,  de consument, bewust te maken bij de keuze in kipproducten. Het onderscheid van slagerij en poelier ten op zichte van de retail, ligt in kwaliteit, productkennis en communicatie naar de consument.